Make your own free website on Tripod.com
หลักทั่วไปในการเป็นผู้นำเกม

ผู้นำเกม (Game Leadership) เกมถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการนันทนาการ ที่สามารถให้ทั้งความสนุกสนาน ความบันเทิง และคลายความเครียดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีแก่กันในหมู่คณะ ฉะนั้นย่อมต้องการผู้นำที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำทางด้านนี้เช่นกัน ซึ่งหลักของการเป็นผู้นำทางเกมประกอบด้วยหลักดังต่อไปนี้
1. ผู้นำเกมต้องรู้วิธีเล่น กฎกติกาเป็นอย่างดีและสามารถพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
2. พยายามสาธิตให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมดูด้วยตนเอง หรือสนุกไปกับพวกเขาด้วย
3. ใช้ความสังเกตดู ฟัง พูดอย่างเป็นกันเอง อย่าตะโกน และพยายามใช้นกหวีดแทน แต่ไม่ใช้บ่อย
เกินไปจะทำให้เกิดความรำคาญ
4. ให้เล่นเกมที่เด็กหรือเยาวชนเคยเล่นมาก่อน แล้วจึงค่อยนำเกมใหม่มาให้เล่น และต้องเพิ่มเกม
ใหม่ ๆ ทุกครั้ง
5. ต้องเป็นผู้ที่คล่องแคล่ว (Active) และมีความสนุกสนานไปกับเกมนั้นด้วย
6. ให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน หรือผู้หญิงกับผู้ชายเล่นเฉพาะเกม
บางชนิดที่ผู้หญิงสามารถเล่นร่วมกับผู้ชายได้
7. มีการตั้งหัวหน้าให้เป็นผู้ช่วยดูแลร่วมกับผู้นำเกม ซึ่งไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง
8. ให้เลิกการเล่นขณะที่กำลังสนุกเต็มที่ เพราะจะได้เกิดแรงจูงใจ อยากเล่นในวันข้างหน้า
9. ให้เล่นเกมที่ใช้กำลังกายมาก และต้องการความคล่องแคล่ว (Active games) เมื่อมีอากาศ
หนาว อากาศร้อนจัดควรให้เล่นเกมที่ออกกำลังน้อย (Quiet games) เช่น กิจกรรมในร่มงานเย็บปักถักร้อย งานฝีมือ งานอดิเรก เป็นต้น
10. เกมกีฬา ไม่ใช่ก่อให้เกิดความสนุกสนานและด้านพละกำลังเท่านั้น ยังมีความสำคัญในการพัฒนานิสัยและฝึกฝนให้เป็นพลเมืองดีของชาติอีกด้วย
11. ช่วยเขาเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถช่วยตัวเองได้ และต้องสนองความสนใจ ความต้องการของเขาด้วย
12. อย่านำระบบเผด็จการมาใช้ในกิจกรรมเกมการเล่น แต่เน้นอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองและพยายามเป็นกันเองกับทุกคนที่ร่วมเล่นเกม
13. พยามยามหาโอกาสให้ทุก ๆ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม
14. ให้คำนึงถึงความสนุกสนานเป็นสำคัญ ไม่ใช่การเอาแพ้เอาชนะ
15. พยายามให้ผู้เล่นเกมเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง
16. อย่ายึดถือระเบียบมากเกินไป แต่ให้ถือว่าน้ำใจที่ได้แสดงออกในการเล่น (Spirit of play)
สำคัญกว่ากฎระเบียบ
17. ให้เริ่มกิจกรรมได้เลย ไม่ต้องรอจนครบ เพราะจะทำให้คนมาก่อนเกิดความเบื่อหน่ายเว้นแต่ว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้คนมาก แต่ก็ต้องหาทางให้คนมาก่อนเล่นเกมที่ไม่ต้องให้คนอื่นร่วม เช่น วาดภาพ ต่อภาพ ทายปัญหาเชาว์ ฯลฯ